niedziela 03 lipca '22 niedziela 03 lipca '22

Nowe GVO od maja 2010?

iParts.pl dnia: 17.08.2009 W kategorii: Donosy z aftermarketu

Publikacja przez Komisję Europejską analizy oddziaływania i kierunku stanu prawnego w zakresie przyszłego projektu regulacji prawnej dla sektora motoryzacyjnego.

Organizacje reprezentujące niezależny rynek motoryzacyjny w Europie FIGIEFA jak i w Polsce SDCM przyjmują z zadowoleniem rozpoznanie i zgłębienie przez Komisję Europejską potrzeby ustanowienia specyficznych zasad dla rynku motoryzacyjnego, ale również domagają się od Komisji kroków potwierdzających to w najbliższej przyszłości.

Komisja Europejska 22 lipca br. wydała oficjalne oświadczenie dotyczące analizy oddziaływania i kierunku stanu prawnego w zakresie przepisów ustawowych dotyczących przyszłości rozporządzenia GVO o swobodnym dostępie do danych technicznych (MV-BER), którego ważność upływa z dniem 31 maja 2010 roku.

Przedstawiciele reprezentujący niezależnych dystrybutorów i producentów części zamiennych przyjmują z zadowoleniem informację, że Komisja Europejska zamierza rozwiązać główne problemy i kwestie sporne w sektorze niezależnego rynku, a dotyczące przyszłych regulacji prawnych. Komisja Europejska uznała, że niezależny rynek części zamiennych ponosi negatywne skutki na tle konkurencji, to znaczy w porównaniu z rynkiem pierwotnym.

„Cieszy nas fakt, iż Komisja Europejska stwierdza, że nowe przepisy dotyczące niezależnego rynku mogą natychmiastowo przynieść poprawę dla branży i konsumentów, a jednocześnie proponuje, aby wprowadzić je natychmiast po wygaśnięciu obecnie obowiązującego GVO, czyli od 31 maja 2010 podkreśla” Alfred Franke Prezes SDCM.

Przedstawiane wielokrotnie aspekty dotyczące niezależnego rynku zostały podjęte przez Komisję Europejską: „Dokładnie ostatecznie sformułowane restrykcje są kluczowe dla sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw działających w obrębie niezależnego rynku motoryzacyjnego, serwisu i naprawy pojazdów. Silne zasady i egzekwowanie prawa pomoże temu sektorowi dając klientom i odbiorcom rzeczywisty wybór na niezależnym rynku.”, twierdzi Prezydent FIGIEFA Michel Vilatte.

„Od dłuższego czasu przedstawiciele niezależnego rynku wielokrotnie podkreślali potrzebę nieograniczonego dostępu do informacji technicznych pojazdów, jak również potrzebę dostępu do źródła danych technicznych” przypomina Alfred Franke

„Konieczność utrzymania podstawowego prawa klienta, czyli prawa wyboru części zamiennych również w czasie obowiązywania gwarancji pojazdu” wskazywała Małgorzata Niepokulczycka Prezes Federacji Konsumentów.

Komisja Europejska przedstawia w zarysie możliwe dwa kierunki zmiany stanu prawnego, czyli: zastosowanie ogólnych zasad konkurencji w połączeniu ze specyficznym przewodnikiem (wytycznymi) i/lub sektorowe rozporządzenie „mini GVO”. FIGIEFA i SDCM zwracają uwagę, że rozporządzenie dotyczące sektorowych regulacji jest bardziej odpowiednie w sytuacji rozwiązywania szczególnych problemów działających negatywnie na niezależny rynek motoryzacyjny. Dodatkowy przewodnik dotyczący odpowiedniej regulacji w zakresie konkurencji na rynku motoryzacyjnym, jak i również egzekwowania – są koniecznym uzupełnieniem w celu dostarczenia większej ilości szczegółowych wyjaśnień dla niezależnych graczy rynku, jak i zapewnienie, że konkurencja funkcjonuje odpowiednio.

Niezależny rynek z zadowoleniem przyjmuje stanowisko Komisji Europejskiej dotyczące braków i niedostatków na rynku konkurencji niezależnego sektora motoryzacyjnego i przychyla się do wniosku dotyczącego zmodernizowania zasad od roku 2010.

Równocześnie FIGIEFA oraz SDCM oczekują od Komisji skoncentrowania się w następnych miesiącach na problemie niedociągnięć związanych z dotychczasowym rozporządzeniem MV-BER i wytworzenia bardziej odpowiedniego i aktualnego aktu prawnego z silnymi podstawami i kompletnymi zasadami dla niezależnego rynku motoryzacyjnego. „Wszystkie nowe przepisy dla niezależnego rynku muszą być w stanie również rozwiązać zaległe i nieuregulowane dotychczas kwestie. Jesteśmy usatysfakcjonowani tym, że Komisja rozważa wprowadzenie restrykcji dotyczących zasad gwarancji”, mówi Michel Vilatte.

„ Dotychczasowe rozporządzenie o dostępie do danych technicznych było zaprojektowane zgodnie z wiedzą techniczną tamtych czasów. Zezwalając na znaczny margines w interpretacji detali technicznych tych zasad, niewłaściwe było wykorzystanie dotychczasowych zasad przez koncerny samochodowe zakazując dostępu do ważnych danych technicznych. Dlatego też, Art. 4(20) rozporządzenia GVO musi zaadoptować progres techniczny i nowelizację Rozporządzenia EURO 5 715/2007.”, dodaje Michel Vilatte.

Podpisz się pod petycją! POPIERAM KAMPANIĘ PRAWO DO NAPRAWY >>

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.